Consultancy

Jeroen gebruikt zijn zeer diverse levenservaring om groepen mensen verder te helpen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij ingrijpende vernieuwingstrajecten.
Dat doet hij onder andere door mensen en hun passie centraal te stellen. De menselijke maat is zijn uitgangspunt. Jeroen doet dat in de volgende rollen:

Spreker
Jeroen vertelt over zijn ervaringen met tegenslag en hoe daar op een positieve manier mee om te gaan. ‘Tegenslag maakt je leven rijker’ is Jeroens motto.

Dagvoorzitter
Jeroen begeleidt groepen mensen tijdens diverse bijeenkomsten om hun doel op die dag op een plezierige wijze te bereiken.

Beleidsadviseur
Jeroen wendt zijn ervaring aan om ingewikkeld beleid te schrijven. En daar draagvlak voor te creëeren of behouden.

Interim opdrachtnemer
Het kan nodig zijn om wat langer actief te zijn bij een groep mensen, om het gewenste resultaat te behalen. Jeroen is dan beschikbaar voor
verantwoordelijkheid  in de lijn als bijv. Interim bestuurder, manager, bestuurssecretaris, etc.